Införande av avdragsrätt för friskvård i enskild firma

Motion 2018/19:1603 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa avdragsrätt för friskvård i enskild firma och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Som arbetsgivare kan man ge sina anställda möjlighet till enklare slag av motion och friskvård på arbetsplatsen skatte- och avgiftsfritt. Arbetsgivaren kan mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5000 kronor per år inklusive moms, om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion. Detta är ett totalbelopp som gäller den anställdes utgifter för både motion och annan friskvård.

Fysisk aktivitet bidrar till hälsa och välmående men trots det får inte alla tillgång till den skattefria motionen. I aktiebolag räknas företagaren själv som anställd och kan då skattefritt få friskvård betald av företaget. Egenföretagare med enskild firma som företagsform kan inte ta del av förmånen. Den som driver enskild firma kan få avdrag för kostnad för motion till anställda som finns i firman, men inte för friskvård till sig själv.

Dessa egenföretagare som skapar jobb och bidrar med miljardbelopp i skatteintäkter får trots detta inte del av förmånen friskvård. Införandet av möjlighet till avdragsrätt för friskvård även för enskilda firmor vore ett steg mot att skapa en likabehandling mellan juridiska företagsformer, samtidigt som det skulle stärka svensk folkhälsa.

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)