Inför studielån för körkort för alla

Motion 2019/20:2428 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa studielån för körkort för alla och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Genom åren har det blivit allt krångligare och dyrare att ta körkort. Allt fler nya obliga­toriska moment har drivits fram av skickliga lobbyister, allt högre kostnader har lagts på till följd av politiska beslut och samtidigt har man gjort det svårare och dyrare att ta körkort som privatist. Tillsammans riskerar detta att göra att färre unga tar körkort, och därmed får svårare att komma in på en arbetsmarknad där allt fler yrken idag kräver körkort. 

Samtidigt larmar körskolorna om att allt fler övningskör illegalt hos svarta kör­skolor, att det utfärdas falska intyg om genomgångna moment mm.

Jag har tidigare motionerat återkommande om att införa möjlighet till studielån för körkortsutbildning (omfattande alla typer av körkort, både personbilar och tyngre fordon). Dagens begränsade möjlighet att få studielån till körkort gäller endast vissa utpekade grupper som står mycket långt från arbetsmarknaden, medan alla andra får betala själva. Extremt orättvist och inget som hjälper majoriteten av de unga som idag vill ta körkort. Körkortsutbildning skiljer sig inte från annan utbildning, och därför är det rimligt att man ska kunna få studielån (men inte studiebidrag eller andra mer eller mindre godtyckliga bidrag som idag) för att ta körkort.

Samhällskostnaden för att införa ett beloppsbegränsat studielån för körkort är ytterst begränsad, men den samhällsekonomiska nyttan av att fler tar körkort och gör sig anställningsbara i fler yrken bör vara mångfalt större.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)