Inför sommartid året om

Motion 2015/16:525 av Robert Hannah (FP)

av Robert Hannah (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa sommartid året runt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att, så länge sommartid året om inte är infört, utöka sommartiden till att gälla en månad tidigare på hösten och en månad kortare på våren och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Snart stundar vintern. Den är både kall och mörk. Det är därför inte så underligt att vi i norr närmast dyrkar ljuset. Vädrets gudar kan politiker inte att styra över, men vi kan styra över hur vi utnyttjar dygnets ljusa timmar. Det är vi urkassa på. Genom att vi tillämpar vintertid blir det mörkare en timma tidigare på eftermiddagen, när vi behöver ljuset som mest. Tanken med införandet av sommartid var att människor bättre ska kunna ta tillvara dygnets ljusa tid och att det blir lättare att spara energi. I Sverige har vi lämnat bondesamhället där människor främst var uppe tidigt på morgonen till att man bäst utnyttjar eftermiddagar för sina lediga timmar. De flesta av oss går helt enkelt inte längre upp på mornarna och mjölkar kor.

Forskare, verksamma vid London School of Hygiene & Tropical Medicine, har analyserat data hur 23 000 barn i åldrarna fem till sexton år rör sig beroende på vilken årstid det är. Omställningen från sommar- till vintertid påverkar hur barn rör sig. För 439 av barnen fanns nämligen uppgifter direkt före och efter det att tiden flyttades fram på våren. Barnen blev genast mer aktiva. Skillnaden var inte stor, men forskarna hävdar ändå att sommartiden bör permanentas. Enligt deras beräkningar skulle barns rörlighet öka från 33 till 35 fysiskt aktiva minuter per dag.

Allt fler svenskar tycker att vintertiden är negativ och ser hellre att vi har sommartid året runt. Därför föreslås att Sverige inför sommartid året runt, det vill säga permanent flyttar fram klockan en timme.

Om detta inte anses möjligt bör sommartiden utökas att gälla en månad tidigare på hösten och en månad kortare på våren, sammanlagt två månader fler sommartidsmånader, på året än idag.

Robert Hannah (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)