Inför pantsystem för färgpatroner

Motion 2021/22:474 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av pantsystem för färgpatroner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den som yrkesmässigt tappar konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk eller yrkesmässigt till Sverige för in konsumtionsfärdig dryck i plastflaska eller metallburk skall se till att flaskan eller burken ingår i ett godkänt retursystem, om flaskan eller burken är avsedd för den svenska marknaden.

En färgpatron till bläck- eller laserskrivare eller andra typer av skrivare är på liknande vis en behållare vilken efter att innehållet förbrukas förväntas lämnas in för återvinning eller påfyllning. För att öka incitamenten för att den enskilde brukaren ska lämna in patronen för påfyllning, återvinning eller miljövänlig destruering bör ett retursystem likt det som finns för plastflaska eller metallburk finnas varför jag föreslår att riksdagen ger uppdraget till regeringen att införa ett pantsystem för färgpatroner.

Michael Rubbestad (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)