Inför en anmälan till donationsregistret via deklarationen

Motion 2018/19:992 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Skatteverket i uppdrag att samla in uppgifter till donationsregistret i samband med deklarationen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Varje år genomförs över 700 organdonationer i Sverige. Organdonationer som räddar liv. Samtidigt är bristen på organ stor. Över 800 svenskar står idag i kö för en organtransplantation.

I dagsläget är drygt 1,5 miljoner svenskar anmälda till donationsregistret. Donationsregistret medför betydande fördelar vid organdonation, då en familj i den yttersta av kriser inte behöver ta ställning till frågeställningen hur den avlidne skulle se på att donera sina organ. Informationskampanjer har genomförts för att locka fler till registret, men ytterligare insatser behövs.

Skatteverket bör därför få i uppdrag att, i samband med deklarationen, samla in uppgifter om organdonation. På så vis får alla i Sverige en enkel möjlighet att ta ställning kring sina egna preferenser för organdonation.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-26 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)