Indraget stöd vid deltagande i krig utan svenskt uppdrag

Motion 2022/23:2076 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga hur ett regelverk kan se ut som medför indragen rätt till svenskt stöd vid aktivt deltagande i krig utan att vara utsänd på uppdrag av Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Vi ser idag ett växande problem med individer som åker utomlands för att delta i krig utan att vara utsänd under svensk flagg där de sedan kräver svensk hjälp att ta sig tillbaka till tryggheten i Sverige. Att frivilligt ge sig iväg i krig utan samordnad svensk inblandning bör vara förenat med att man därefter får klara sig själv. Det kan omöjligt vara i de svenska medborgarnas intresse att bekosta säkra hemtransporter efter att individer deltagit i krig i annat land utan att det skett i svensk regi. Ett så avgörande beslut som att själv eller med sin familj fara till ett orosfyllt område samt att aktivt delta i krig bör innebära att man avsäger sig rätten till det svenska samhällets stöd för att kunna ta sig hem igen.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)