Indexuppräkning på bensin- och dieselskatten

Motion 2019/20:1014 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa den nya indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den rödgröna regeringen införde under föregående mandatperiod ett nytt sätt att göra en indexuppräkning av skatterna över tid. Den är satt till konsumentprisindex (KPI) plus 2 procent. Landsbygden, åkerinäringen, lantbruket, företagen och jobben är redan idag hotade av stenhård konkurrens, och att i det läget införa nya skyhöga indexuppräkningar på bensin och diesel är inte acceptabelt. Sverige borde istället arbeta fram nya förslag som stärker landets konkurrenskraft och gör att svenska företag kan växa och anställa. Sverige har redan idag Europas högsta skattetryck på bensin och diesel samtidigt som vi är Europas till ytan femte största land med mycket stora avstånd och långa transport­vägar både för invånarna och för företagen.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)