Illegala spel

Motion 2010/11:Kr272 av Johan Pehrson (FP)

av Johan Pehrson (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skärpt lagstiftning mot illegala spel.

Motivering

Det är viktigt att regleringen om spel är ändamålsenlig och långsiktigt hållbar. Därför måste t ex reglerna skärpas när det visar sig att dessa är tandlösa i praktiken.

Varje dag sker ett illegalt spelande. Det handlar om ligor eller grupper av människor som lurar pengar av framförallt turister. Allra mest tydlig är detta under det ljusa halvåret i Stockholm. Den som leder spelet roterar några askar på en liten matta där man ska gissa i vilken ask en pappersboll hamnar. De kriminella arbetar i lag där vissa låtsas vara turister för att visa att man kan vinna pengar, medan andra står och övervakar att polisen inte närmar sig. Men människorna som luras har ingen chans att vinna.

Många människor har reagerat på de illegala spelen; det handlar både om personer som rör sig inne i centrala Stockholm och de näringsidkare som bedriver verksamhet på Drottninggatan. Många är bestörta över att se turister och andra luras på pengar. I många fall uppstår också hotfulla situationer i samband med spelen.

Polisen har uppmärksammat detta och ser ett ökande problem som växt till ett nästintill okontrollerat läge. Polisen har hittills inte kunnat avsätta de personalinsatser som krävs för att råda bot på situationen. Läget försvåras också av att de kriminella ligorna har full kontroll på att spela på tider när poliserna inte kan täcka upp. Polisen har initierat samarbeten med både handlare och väktare för att lättare kunna störa denna illegala verksamhet och gör det de kan för att bättra på situationen.

Men det kan också behövas en lagskärpning när det gäller lagen om olagligt spel på gatorna, dvs. brott mot lotterilagen, för att lättare kunna komma åt denna typ av brottslighet. Därför bör denna lag ses över.

Regeringen gav 2007 en särskild utredare i uppdrag att föreslå en ny spelreglering som ska tillvarata och stärka de sociala skyddsaspekterna och motverka spelberoende, bedrägerier och kriminalitet. Frågan om bland annat sanktioner mot överträdelser mot lotterilagen har således behandlats av Spelutredningen i betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124). Betänkandet har remissbehandlats och det bereds sedan en tid i Regeringskansliet.

Det är viktigt att vi skärper lagstiftning kring illegala spel. Degens reglering är otillräcklig. Straffvärdet är för lågt för att polisen varaktig ska kunna stoppa det illegala spelet – inte minst på våra gator och torg. Vinsterna är för stora för spelarna . Dessa illegala spelvinster motsvaras de facto krona för krona av förlusterna för lurade och godtrogna människor.

Stockholm den 26 oktober 2010

Johan Pehrson (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)