Idrott

Motion 2005/06:Kr373 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

1 Sammanfattning

Idrott är fantastiskt. Idrotten överbrygger klyftor mellan ung och gammal, mellan personer med svensk bakgrund och med invandrarbakgrund. Den får oss att må bra både fysiskt och psykiskt – vi växer om vi idrottar. Sveriges idrottsrörelse har både bredd och djup: trots vår lilla folkmängd har vi vunnit stora framgångar i internationella idrottssammanhang. Riksdagens beslut om ”Handslaget” skapar kortsiktigt ekonomiska möjligheter för idrottsrörelsen fram t.o.m. 2006. Man kan inte lösa alla problem på så kort tid – och vad händer sedan? I den här motionen belyser Kristdemokraterna viktiga problem och ger förslag på konkreta förändringar som ger idrotten bättre förutsättningar för framtiden.

2 Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1

2 Innehållsförteckning 2

3 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)