Idrott och hälsa i skolan

Motion 2005/06:Ub246 av Hillevi Engström (m)

av Hillevi Engström (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av förändringar i skolans undervisning i ämnet idrott och hälsa för att förebygga ohälsa och fetma hos barn och ungdomar.

Motivering

Sveriges barn och ungdomar mår sämre visar olika undersökningar. Alltför mycket stillasittande i form av TV-tittande, video, TV- och dataspel i stället för lek och rörelse präglar allt fler barns vardag. Detta leder till hälsoproblem och fetma. Pliktverket kan vid mönstring se att ungdomar i dag lider av övervikt och dålig kondition. Folkhälsan hotas på sikt. Redan i dag är en stor andel vuxna sjukskrivna på grund av olika former av överbelastningsproblem. Kostnaderna för sjukskrivningar och läkemedelsförskrivning ökar dramatiskt. Livskvaliteten minskar och det är därför angeläget och nödvändigt att kraftfulla åtgärder sätts in bl.a. inom skolan.

Ämnet idrott och hälsa fokuserar i dag alltför mycket på prestation och tävling. Även mycket unga elever i grundskolan måste, om de är med på skolgymnastiken överhuvudtaget, göra olika moment på tid. De får reda på att man måste klara av vissa nivåer för att uppnå ett visst betygskrav etc. Detta leder till att de elever som mest av allt behöver motionera och träna tappar lusten och motivationen om de inte tycker att de duger.

De elever som redan idrottar utanför skolan premieras alltför ensidigt. De som har lätt för sig, är vältränade och motiverade utvecklas mer, men de som av olika skäl sällan motionerar tappar lusten för att delta. Detta förhållande behöver ändras. Det är angeläget att skolan skapar ett bestående intresse och förståelse för vikten av regelbunden fysisk aktivitet.

Alla elevers möjligheter till allsidig och lustbetonad motion med målsättningen att förbättra kondition, styrka, rörlighet samt koordination behöver bli en realitet. Elevernas behov av att träna och utveckla sina färdigheter i olika idrottsaktiviteter skall uppmuntras. Skolan skall ge allsidig kunskap om faktorer som påverkar hälsan. Kostens betydelse måste mer tydligt komma i fokus. Hur påverkas kroppen på kort och lång sikt av ensidig snabbmat etc.? Vilka fördelar finns med en allsidigt sammansatt kost? Även förståelsen för ett ergonomiskt riktigt arbetssätt behöver visas i undervisningen. Eleverna skall även ges grundläggande kunskaper i simning, livräddning och första hjälpen. Motion i form av dans i olika former bör eleverna bli förtrogna med. Dans kan vara en motionsform för dem som inte har förutsättningar för annan
idrott. Kunskaper om olika former av friluftsliv och möjligheten för elever med särskilda behov att få en individuellt anpassad undervisning måste stärkas.

Stockholm den 26 september 2005

Hillevi Engström (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)