Idrott i skolan

Motion 2005/06:Ub205 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av mer idrott på schemat i skolan.

Motivering

Larmrapport sa att ungdomen – i stället för att idrotta och röra på sig – ”hamnat” framför dataskärmen! En annan rapport kom som sade att den svenska ungdomen ”blivit fetare” på grund av tv-tittandet och sittande framför tv:n och framför sina datorer.

Naturligtvis gäller detta inte alla ungdomar, men larmen och utvecklingen skall tas på allvar.

Det finns dock utredningar som visar att svenska skolelever idrottar och rör på sig allt mindre. Detta är allvarligt och något som måste tas på allvar. Och även om regeringen – främst efter att ett antal kändisar satt press på regeringen via kvällstidningarna – sagt att det är viktigt att ungdomen rör på sig mera så har inga nya resurser satts in.

Det finns många skolelever – främst killar – som fångas upp av idrottsföreningarna, men många idrottar alltså inte. Detta framkommer av Skolverkets rapport, och samtidigt kommer rapporter om att 25–35 procent av alla tioåringar lider av övervikt. Jag anser att idrotten måste få en större plats i skolan än vad som i dag ges, och den undervisningen skall vara obligatorisk.

Skolan bör också söka ökat samarbete med ortens och bygdens idrottsför­eningar för att tillsammans ha olika aktiviteter.

Stockholm den 14 september 2005

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)