Icke-joniserande strålning

Motion 2011/12:Fö213 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

av Jan Lindholm m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2011/12:Fö213

av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Icke-joniserande strålning

MP2604

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att det klargörs vilken myndighet som har ansvaret för att utreda säkerhet och risker när det gäller el-relaterad effekt på människors hälsa.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att tillsätta en kommission för att säkerställa fakta om ohälsa och el.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bygglovsplikt för antenner och basstationer.1

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att i plan-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)