Hyresrätt och allmännytta

Motion 2020/21:390 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:390

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Hyresrätt och allmännytta

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Värna och utveckla allmännyttans ställning

4.1 Fler allmännyttiga bostadsbolag i kommunerna

4.2 Motverka utförsäljning och ombildning av allmännyttan

4.3 Förhindra olovliga värdeöverföringar från allmännyttiga bostadsbolag

4.4 Ändra lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

5 Värna hyresrätten som upplåtelseform

5.1 Avskaffa hembudsrätten vid försäljning av hyresfastigheter

5.2 Förbättra rättssäkerheten under ombildningsprocessen

6 Bostadsförmedling på medborgarnas villkor

6.1 Obligatoriska bostadsförmedlingar

6.2 Krav på privata
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-24 Granskad: 2020-09-25 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)