HPV-vaccin till pojkar

Motion 2011/12:So440 av Désirée Pethrus (KD)

av Désirée Pethrus (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bygga ut vaccinationsprogrammet mot HPV till att även omfatta pojkar i åldern 9–15 år.

Motivering

HPV (humant papillomvirus) är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. HPV orsakar bland annat kondylom som är en av våra mest utbredda könssjukdomar och som drabbar en av tio unga. Undersökningar har visat att över hälften av ungdomarna inte känner till att kondylom orsakas av HPV.

Idag finns beslut om ett nationellt vaccinationsprogram för HPV som gäller flickor i åldern nio till 15 år. Dessvärre har detta program ännu inte kommit igång då det pågår en strid om vilket preparat som ska användas i vaccinationsprogrammet. Internationella undersökningar har nyligen visat att även vaccin skyddar unga pojkar mot HPV. Flera forskare menar därför att även pojkar bör vaccineras. Vaccination av pojkar omfattas emellertid inte av högkostnadsskyddet för läkemedel, trots att det skulle kunna vara ett effektivt sätt att minska spridning av HPV och även minska andra sexuellt överförbara sjukdomar.

Beräkningar visar att omkring 80 procent av alla sexuellt aktiva män och kvinnor någon gång under sitt liv kommer att få HPV. Hos de allra flesta läker infektionen ut av sig själv, men för några få blir infektionen kronisk. En kronisk infektion med HPV kan i samverkan med andra faktorer, exempelvis rökning, ge allvarliga cellförändringar på livmoderhalsen som i vissa fall kan vidareutvecklas till cancer. Varje år drabbas ungefär 450 kvinnor av livmoderhalscancer. Det är en mycket allvarlig form av cancer och ungefär en tredjedel av dem som insjuknar dör i sjukdomen. Flera tusen kvinnor opereras varje år i Sverige på grund av cellförändringar. Alla slemhinnor i underliv och svalg kan drabbas hos kvinnor, men även hos män. Hos män är dessa cancerformer emellertid ovanliga. Men det innebär att även män i vissa fall kan utveckla cancer på grund av en HPV-infektion.

Då pojkar också drabbas av HPV och för smittan vidare bör de självklart också vaccineras. Det är angeläget att utreda hur vaccinationsprogrammet mot HPV även kan omfatta pojkar i åldern nio till 15 år. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 25 september 2011

Désirée Pethrus (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)