Hongkong och Xinjiang

Motion 2021/22:4152 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avsluta ”mutual legal assistance in criminal matters” med Hongkong och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fördöma de statssanktionerade massövergreppen mot uigurer, falungonganhängare och kristna, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för en oberoende internationell granskning av Kinas övergrepp mot minoriteter och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sanktioner mot de ansvariga för de övergrepp som sker mot uigurer, falungonganhängare, kristna och andra minoriteter och tillkännager detta för regeringen.

Hongkong

Under 2020 verkställde det kinesiska kommunistpartiet införandet av en så kallad nationell säkerhetslag gällande Hongkong. Detta innebar i korthet slutet på det fria och demokratiska Hongkong som vi känt till, och de friheter som utlovades till Hongkong vid överlämnandet från Storbritannien är hotade. Resultatet är att Fastlandskina nu kan vidta kraftfulla åtgärder mot demokratiförespråkare samt censur eller annat som inte behagar den kinesiska diktaturen.

Sverigedemokraterna har sedan tidigare verkat för att avsluta det MLA-avtal (mutual legal assistance in criminal matters) med Hongkong som trädde i kraft år 2018. Avtalet med Hongkong om rättslig hjälp i brottmål innebär att parterna ska ”lämna varandra ömsesidig rättslig hjälp vid utredning av och lagföring för brott och i rättsliga förfaranden som hänför sig till brott”. Definitionen av vad som klassas som rättslig hjälp är mycket generös och innebär bland annat att såväl Sverige som Hongkong kan dela med sig av uppgifter som hjälper till att identifiera och lokalisera personer. Vidare innebär det att båda parter ska kunna erbjuda varandra stöd, information och dokument för att exempelvis spåra personer eller händelser. Sverigedemokraternas ståndpunkt om att avsluta detta avtal fick förra riksmötet gehör från en riksdagsmajoritet, men än så länge har inte regeringen följt riksdagens vilja. Riksdagen bör därför på nytt tillkännage för regeringen att avsluta det aktuella MLA-avtalet med Hongkong.

Xinjiang

De omfattande vittnesmålen om koncentrationsläger och de fruktansvärda övergreppen i den kinesiska Xinjiangprovinsen är idag välkända, trots förnekelse från det kinesiska kommunistpartiet och försök att censurera verkligheten. De fruktansvärda fasor som drabbat olika minoriteter i Kina har inte minst blottats genom den så kallade ”Uyghur Tribunal” som bevakat behandlingen av folkgruppen uigurer i Xinjiang. Människor har, enbart baserat på vilken folkgrupp de råkat födas in i, systematiskt samlats för att slussas till fruktade koncentrationsläger. Där har de utsatts för fysisk och psykisk tortyr, sterilisering och tvångsindoktrinering. Nya kinesiska polisrekryter har även, enligt vittnesmål, skickats till provinsen för att ”vålla så mycket skada som möjligt” mot minoriteten och det fanns inga gränser för vad man fick göra. Sorgligt nog är det inte bara uigurer som drabbas av förtrycket. Vi har sett omfattande övergrepp mot såväl falungonganhängare som kristna och andra minoriteter.

Mot bakgrund av detta bör regeringen tydligt fördöma de statssanktionerade mass­övergreppen mot uigurer och andra minoriteter samt verka för att en oberoende interna­tionell granskning av Kinas övergrepp mot minoriteter tillsätts. Den svenska regeringen bör även verka för att den europeiska unionens medlemsstater tillsammans, men inom ramen för sin egen utrikespolitik, riktar sanktioner mot de som bär ansvar för dessa övergrepp.

 

 

Markus Wiechel (SD)

Björn Söder (SD)

Mats Nordberg (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)