Höjt tak i socialförsäkringen

Motion 1999/2000:Sf286 av Lilian Virgin och Monica Öhman (s)

av Lilian Virgin och Monica Öhman (s)
I dag är det ca 20 procent av alla personer med fast
etablering på arbetsmarknaden som saknar fullt
försäkringsskydd i den offentliga försäkringen men avkrävs
avgifter på hela sin inkomst (för den del som ligger över 7,5
basbelopp med halva avgiften).
De flesta tjänstemän har avtalsförsäkringar som kompletterar bristerna i
den offentliga försäkringen. Genom att tjänstemännen betalar avgifter för
den del av inkomsten som ligger över taket innebär det att de betalar för
samma skydd två gånger. De privatanställda LO-medlemmarna saknar detta
skydd.
Nackdelarna med avtalsförsäkringar är att omfördelningen blir begränsad
och skillnaden mellan olika grupper vad gäller deras försäkringsskydd ökar.
Avtalsförsäkringar omfattar inte alla. Därmed drabbas de med svag
anknytning till arbetsmarknaden. Dessutom är det inte bra för en flexibel och
rörlig arbetsmarknad.
Med ökad tillväxt på 2,5 procent innebär det att det är ca 25 procent av
männen och ca 7 procent av kvinnorna som år 2001 har inkomster över taket
som inte kompenseras inom den allmänna socialförsäkringen.
Vid en högre tillväxt kan man förutse att närmare hälften av männen och
20 procent av kvinnorna år 2010 har inkomster över taket. Med en sådan
utveckling kommer socialförsäkringen att bli ett slags grundtrygghetssystem.
Detta undergräver förtroendet och hotar legitimiteten i socialförsäkrings-
systemet. Behovet av privata försäkringar ökar vilket sker på bekostnad av
dem med lägre inkomster. En sådan utveckling kommer att skada tilltron till
de generella socialförsäkringarna och inkomstbortfallsprincipen.
En höjning av taket ökar legitimiteten och bidrar till ökade intäkter för
finansiering av sjukpenningförsäkringen. De personer som har högre
inkomster har enligt tillgänglig statistik och erfarenhet lägre sjukfrånvaro.
Tidigare beräkningar har visat att det skulle bli en nettovinst för samhället
om taket höjdes.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om höjning av taket i sjukförsäkringen.

Stockholm den 5 oktober 1999
Lilian Virgin (s)
Monica Öhman (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)