Höjning av ersättningen till nämndemän

Motion 2003/04:Ju420 av Kent Olsson (m)

av Kent Olsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att höja ersättningen för nämndemän.

Motivering

Det svenska domstolsväsendet bygger till stor del på att vid domars avkunnande både juridiskt utbildade domare och lekmän fattar beslut om påföljder vid brott.

Detta är en gammal svensk tradition. De så kallade allmänrepresentanterna skall komplettera den juridiska kunskapen. Detta system med nämndemän fungerar i Sverige utmärkt. Både nämndemän och jurister är överens om detta. Den senaste tiden har det dock blivit allt svårare att få människor att vilja åtaga sig detta viktiga uppdrag. Till detta finns flera orsaker. En orsak är att uppdraget tar lång tid.

Ett mål kan ta flera dagar i anspråk vad gäller förhandlingar. Till detta kommer därefter den tid det tar att förbereda sig för ett mål och tid för att komma fram till beslut. Det är för många människor inte lätt att vara borta från arbetet under så lång tid.

En annan orsak kan vara arvodet. Arvodet som nämndeman betalas med 300 kronor per dag. Det är inte många andra förtroendeuppdrag som betalas med så lågt arvode.

Ansvaret i uppdraget som nämndeman är stort. Det har stor betydelse för det svenska rättsväsendet. Det förefaller då mycket underligt att staten värderar detta arbete så lågt. Till yttermera visso har arvodet dessutom varit det 300 kronor under lång tid.

Det är på tiden att staten uppvärderar de för samhället så viktiga nämndemännen och höjer ersättningen till dem.

Stockholm den 5 oktober 2003

Kent Olsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)