Höjd åldersgräns för tillstånd att servera alkohol

Motion 1988/89:So286 av Ingrid Ronne-Björkqvist och Karin Israelsson

av Ingrid Ronne-Björkqvist och Karin Israelsson
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So286

av Ingrid Ronne-Björkqvist och Karin Israelsson
(fp, c)

Höjd åldersgräns för tillstånd att servera alkohol

Ungdomars ökade alkoholkonsumtion ger anledning till stor oro. 1987/88 års
SIFO-mätning visar på en ökning för tredje året i följd. I åldrarna 12-24 år
uppgår ökningen under treårsperioden till nära 30 %.

Andelen ungdomar som någon gång druckit alkohol ökar. Andelen
ungdomar som är storkonsumenter av starköl och sprit ökar. Genomsnittliga
antalet konsumtionstillfällen ökar.

Detta framgår av socialstyrelsens förslag till idéprogram ”minska alkoholkonsumtionen
med 25 % till år 2000” vilket är det WHO-mål, som Sverige
tillsammans med 32 andra länder anslutit sig till. Där finns också många
andra tankeväckande fakta angående ungdomars alkoholbruk, t.ex. att 7 %
frikallas varje år på grund av drogmissbruk vid mönstring till värnplikt och att
ungefär 1/3 av dödsfallen hos män under 30 år är alkoholrelaterade.

Antalet serveringstillstånd för alkoholdrycker under 1980-talet har fördubblats.
Många restauranger har, tyvärr med framgång, utsett ungdomarna
til sin viktigaste målgrupp. Socialstyrelsen föreslår därför i idéprogrammet
att serveringsåldern skall höjas från 18 till 20 år, dvs. samma ålder, som gäller
vid inköp på systembolaget.

Den samlade nykterhetsrörelsen har - inte minst med utgångspunkter i
erfarenheter från USA - föreslagit att både försäljnings- och serveringsålder
skall höjas till 21 år. Bryggeriintressen och restaurangägare har var för sig
föreslagit en åldersgräns i servering på 20 år. Det finns så vitt vi kan bedöma
inga sakliga skäl för att invänta ytterligare utredningar.

Kunskapen om ökad restaurangetablering med ungdomsinriktning och
ungdomens - särskilt de unga männens - ökande intresse för starköl utskänkt
på restaurang (starkölet ökade enligt regeringens egen prop. 1988/89:100
Bilaga 7 sid. 150 med 20,24 % första halvåret 1988 och med 35,5 % på
restaurang) leder till slutsatsen att serveringsåldern med omedelbar verkan
måste höjas till lägst 20 år.

Hemställan

Med anledning av det ovan anförda hemställer vi

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att åldersgräns
för inköp av alkoholdrycker på utskänkningsställen höjs till 20

år.

Stockholm den 25 januari 1989

Ingrid Ronne-Björkqvist (fp)

Karin Israelsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)