Höjd åldersgräns för studiemedel

Motion 2019/20:1211 av Erica Nådin och Johan Andersson (båda S)

av Erica Nådin och Johan Andersson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av åldersgränserna i studiemedlen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utvecklingen mot ett samhälle och ett arbetsliv med allt mer kunskapsinnehåll går allt snabbare. Hjulen snurrar fort och vi kommer i framtiden att behöva ställa om allt oftare för att hålla ett helt arbetsliv. Det är inte längre så att man efter grundskolan skaffar sig en gymnasieutbildning, sedan studerar några år på högskola eller en yrkesutbildning och sedan kan förvänta sig att arbeta fram till pensionsåldern utan större utbildningsinsatser. I dag måste man vara beredd att vidareutbilda sig under hela arbetslivet.

Vi har i Sverige generösa villkor för studier. Själva utbildningen är avgiftsfri och det finns förmånliga lån och ett grundbidrag att få under studietiden. Dessvärre har insikten om det livslånga lärandet inte riktigt trängt in i de systemen.

Centrala studiestödsnämnden, CSN, har idag åldersgränser för studiemedel. Antalet veckor du kan ta studielån minskar för varje år från och med det år du fyller 47 till och med det år du fyller 56. Detta gäller oavsett vilken nivå du studerar på. Från och med det år du fyller 57 kan du inte få vare sig bidrag eller lån.

Orsaken till åldersgränsen är att lånen i dag är annuitetslån och att lån som tas så sent i arbetslivet därmed skulle innebära väldigt stora återbetalningar under de reste­rande åren.


Många människor i 50-årsåldern i dag vill studera, antingen för nöjes skull eller som ett led i en omställning. Den nuvarande åldersgränsen försvårar eller omöjliggör helt detta. Det känns inte rimligt i en tid där vi dessutom talar mer om att människor borde kunna arbeta högre upp i åren. Då måste vi också ge dem förutsättningar för detta. En översyn av de nuvarande åldersgränserna bör övervägas. Det bör riksdagen ge reger­ingen till känna.

 

 

Erica Nådin (S)

Johan Andersson (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)