Högskolorna i Göteborg

Motion 1990/91:Ub727 av Tom Heyman och Sonja Rembo (m)

av Tom Heyman och Sonja Rembo (m)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:T266 hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om verksamheten vid högskolorna i
Göteborg.

Stockholm den 25 januari 1991

Tom Heyman (m)

Sonja Rembo (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)