Högskolestudier i takt med arbetslivet

Motion 2012/13:Ub315 av Hannah Bergstedt och Fredrik Lundh Sammeli (S)

av Hannah Bergstedt och Fredrik Lundh Sammeli (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera och främja möjligheten för högskolestuderande att studera under hela året.

Motivering

Sverige behöver en välutbildad arbetskraft, med både bredd i grunden och med spetskompetens. Studier blir allt viktigare för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Fler arbeten kräver idag en högskoleexamen, och därför behöver vi bredda möjligheterna att studera. Vi måste också vara öppna för att pröva andra former för studierna än de sedvanliga, med höst- och vårtermin och ett långt sommarlov. De sommarmånader som man inte bedriver undervisning är för många studerande en onödig väntetid inför nästa termin och innebär en onödig förlängning av studierna.

Studenternas ekonomi behöver förbättras så den ger förutsättningar att ha full fokus på studierna. Deltidsarbete ska inte behöva vara en förutsättning för att klara ekonomin, och det långa studieuppehållet under sommaren är ett stort ekonomiskt avbräck för den som inte får ett jobb under dessa månader. Att ändra förutsättningarna för studierna så att man inte styrs av två terminer kommer att underlätta för många studerande för att de både ger möjlighet att snabbare komma in i eller tillbaka till arbetslivet och minskar de ekonomiska påfrestningarna som det innebär att vara student.

Att antalet arbetade timmar behöver öka, behovet att få fler i arbete under en längre tid av sitt liv talar också för att det nu är hög tid att pröva på att anpassa även studentlivet till arbetslivet. Att ge möjlighet för fler studenter att läsa under hela året – givetvis med viss ledighet under sommaren – kan vara en väg till detta.

Stockholm den 3 oktober 2012

Hannah Bergstedt (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)