Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Högskolan i Borås

Motion 1990/91:Ub554 av Lennart Brunander (c)

av Lennart Brunander (c)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:A419 hemställs
1. att riksdagen beslutar att vid högskolan i Borås inrätta
en linje för barnskötare i enlighet med vad som föreslagits i
motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fritidspedagogutbildning vid
högskolan i Borås,
3. att riksdagen beslutar att vid högskolan i Borås inrätta
en professur inom teko.

Stockholm den 22 januari 1991

Lennart Brunander (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)