Högre utbildning och forskning

Motion 1996/97:Ub451 av Olof Johansson m.fl. (c)

av Olof Johansson m.fl. (c)
Motion till riksdagen

1996/97:Ub451

av Olof Johansson m.fl. (c)

Högre utbildning och forskning

Kunskap utgör grunden för kunskapssamhället och för ett
samhälle, som vill konkurrera med hög kompetens och
kvalificerade produkter i stället för med låga löner.
Forskning definieras vanligen som ett metodiskt sökande
efter ny kunskap och utgör därför ett av kunskapssamhällets
fundament.

Strävan efter att öka sin kunskap är också en av de saker som kännetecknar
människan. Under århundraden har hon drivits att öka sin kunskap om tingen,
både för omedelbar nytta och av nyfikenhet på det som kanske inte direkt kan
omsättas i praktik.

En fri och kritisk forskning är en av förutsättningarna för ett öppet
samhälle. En viktig uppgift för forskningspolitiken är att slå vakt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (40)