Höganäs Keramiska Centrum.

Motion 2008/09:Kr215 av Tina Acketoft (fp)

av Tina Acketoft (fp)
fp1293

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Höganäs Keramiska Centrum ska få förutsättningar att utvecklas som nationell garant för keramikkulturens bevarande.

Motivering

Han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett Höganäskrus i en svångrem om halsen.

(Hemsöborna, August Strindberg)

Kullabygdens främsta kännetecken är utan tvekan dess keramiktradition. Historien om keramiken i Höganäs sträcker sig tillbaka till 1800-talets inledande decennier då den första kärlfabriken inledde den stolta traditionen av blyglaserade föremål. Därmed var det berömda Höganäskruset fött. Sedan dess har produktionen utvecklats från enklare bruksföremål till den nya konstgren som gett Kullabygden sitt starka varumärke.

Att Kullabygden än idag till stor del präglas av keramiken råder det ingen tvekan om. Under det senaste året har dock ett antal händelser kommit att påverka utvecklingen i negativ riktning. Höganäs Keramiks produktion har flyttat utomlands och Höganäs Saltglaserat dras med omfattande svårigheter och kan komma att läggs ner. Därmed riskerar Kullabygden att mista sitt starka varumärke och sin position som keramikens hemvist.

Trots den senaste tidens problem finns det goda skäl att blicka framåt. Här finns ett kluster av keramiker och andra aktörer som tillsammans står för en livaktig konstnärlig verksamhet som måste tillvaratas. Det råder heller ingen tvekan om de stora historiska värden som finns förknippade med keramikens utveckling i bygden, inte minst när det gäller de fascinerande kunskaperna kring gruvdriften med ler- och kolbrytning. Även invånarna i Höganäs identifierar sig självklart med sin historia; keramiken har stark förankring bland såväl äldre som yngre – men även bland besökare och turister. Genom keramiken förknippas också Kullabygden med traditioner och värden kopplade till design och kvalitet.

För att vända den negativa trend som präglat det senaste årets utveckling planeras nu utvecklandet av Höganäs Keramiska Center. Visionen är att med utgångspunkt från Sveriges mest kända och starkast förankrade keramiska tradition skapa en samlingsplats, ett besöksmål och ett nationellt kunskapscentrum för keramisk produktion. Lokalt är stödet starkt. För att kunna utvecklas till landets främsta keramiska centrum bör det dock ges ett nationellt uppdrag då projektet också har en stor principiell betydelse.

Avsikten är att innehållet i Höganäs Keramiska Center skall spegla den keramiska traditionen såväl i bredd som djup, samtidigt som historien är basen för en inriktning på nytänkande och nyutveckling inom området. Detta skall ske genom inrättandet av:

  • En permanent keramikutställning, där basen utgörs av Höganäs Museums samlingar och Saltglaserats modellkammare

  • En konsthall för separata temautställningar med Sveriges och Nordens mest kända keramiker

  • Aktiviteter i form av pedagogiska kurser och prova-på – verksamhet

  • Arkiv och bibliotek

  • Möjligheter till forskning och utbildning

  • Service i form av turistbyrå, konferenslokaler, restauranger och försäljning

För att kunna utvecklas till landets främsta center för keramik bör projektet ges ett nationellt uppdrag. Frågan rör inte bara Höganäs och Kullabygden som region utan har också en påtaglig principiell betydelse. Det handlar således om kulturpolitik i vidare perspektiv. Regeringen borde därför utreda och lämna förslag till hur Höganäs Keramiska Centrum ska få förutsättningar att utvecklas som nationell garant för att denna stolta och anrika tradition lever vidare

Stockholm den 29 september 2008

Tina Acketoft (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-29
Yrkanden (1)