Hinder för fusk med assistansersättningar

Motion 2021/22:117 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sätta upp riktlinjer för systematiska kontroller av assistansersättningar i syfte att hindra fusk och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ekobrott hotar grunden för vår välfärd. Det svenska systemet bygger på ärlighet och att man bidrar till systemet i den utsträckning man kan, och vid de tillfällen man behöver stöttning och hjälp ska skyddsnätet finnas där. Kombinationen av trygghet, skyldigheter och rättigheter har tjänat oss väl. När det nu uppdagas att den svenska modellen utsätts för systematiserat fusk blir det en attack på det svenska systemet. Vi kan läsa att åklagare Björn Rosenlöf, med tretton års erfarenhet av kampen mot organiserad ekonomisk brottslighet, uttalar att hälften av alla assistansutbetalningar kan vara rent fusk, att kriminella dränerar våra välfärdssystem. Det är hög tid att granska systemet och komma till rätta med de kriminella handlingarna.

Det har under senare år gjorts försök att förändra assistansen, vilket i stället försvårat för familjer i behov av stöd. Helt fel väg att gå. I stället krävs granskning av professio­nella utredare, samarbete mellan myndigheter och ett digitalt system som har inbyggd kontrollfunktion – allt för att komma till rätta med den låga risken för den som fuskar att bli upptäckt, något som kostar skattebetalarna enorma summor varje år. En stulen skattekrona till kriminella tas från möjliga satsningar på skola och omsorg. Varje krimi­nell handling ska jagas och lagföras samtidigt som våra system inte får vara blåögda för möjligheten till fusk, och därmed bör man arbeta förebyggande för att hindra att det är lukrativt att komma in på en brottslig bana.

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-22 Granskad: 2021-09-22 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)