Hem för särskild vård av unga

Motion 1988/89:So258 av Jerry Martinger m.fl. (m)

av Jerry Martinger m.fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So258

av Jerry Martinger m.fl. (m)
Hem för särskild vård av unga

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Ju810
hemställs

1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning om
statligt huvudmannaskap för s k § 12-hem på sätt som anges i motionen,

2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning om
vidgade möjligheter till vistelse på låsbar enhet på s k § 12-hem på sätt
som anges i motionen,

3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning om
särskilda s k § 12-hem under kriminalvårdsstyrelsens huvudmannaskap
på sätt som anges i motionen,

4. att riksdagen hos regeringen begär förslag till lagstiftning om
sociala myndigheters möjligheter att ingripa mot unga som begår
brott, på sätt som anges i motionen.

Stockholm den 24 januari 1989

Jerry Martinger (m)

Lars Tobisson (m)

Görel Bohlin (m)

Jan Sandberg (m)

Knut Billing (m)

Birgitta Rydle (m)
Charlotte Cederschiöld (m)

Gunnar Hökmark (m)
Alf Wennerfors (m)
Allan Ekström (m)
Inger Koch (m)

Göran Åstrand (m)
Göran Ericsson (m)

Filip Fridolfsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)