Hbtq-skola

Motion 2013/14:Ub243 av Christer Winbäck (FP)

av Christer Winbäck (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad hbtq-kunskap hos lärare och skolpersonal.

Motivering

Ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolan, en plats som är viktig för lärandet men också för ungas umgänge och sociala liv. För att alla ska kunna delta aktivt i undervisningen och fullfölja sin utbildning krävs en miljö som är trygg för alla och har en inkluderande värdegrund.

Tyvärr används ofta skällsord mellan barn och ungdomar, ibland med ett sexualiserat innehåll, där hbtq-ungdomar är särskilt utsatta för påhopp.

Skolans ansvar är stort för att värna allas lika värde och möjlighet till skolgång. Av lärare och skolledning önskas många gånger en större kunskap om hbtq-frågor. Det är viktigt att arbeta strukturerat och målmedvetet med kunskap om rätten till ett respektfullt bemötande av alla, både elever och skolpersonal.

Det är angeläget att regeringen ser över möjligheterna till ett ökat hbtq-kunnande hos all skolpersonal.

Regeringen bör snarast ta fram ett förslag i överensstämmelse med intentionerna i motionen.

Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 1 oktober 2013

Christer Winbäck (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)