HBT-frågor m.m.

Motion 2003/04:So568 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

av Peter Eriksson m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2003/04:So568

av Peter Eriksson m.fl. (mp)

HBT-frågor m.m.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 2

Motivering 4

Könsroller i kärleken 5

Medias bild av kärlek 6

Ett queer samhälle 6

Kärlekslöften 7

Civilrättsligt äktenskap 7

Transpersoner 8

Hets mot folkgrupp 8

Identitetshandlingar 9

Namnlagen 10

HBT- personer och vården 10

Intersexuella 11

Att byta kön 11

Förlegad lagstiftning 12

Diskriminering i arbetslivet 12

Utöka lagen om förbud mot diskriminering 13

Handlingsplan mot hatbrott och homofobi 13

Kärlekslivet 14

Sexualitet och barns könsidentitet 14

Sex- och samlevnadsundervisning 15

Läromedel 16

Preventivmedel 16

Att inte kunna få barn 17

Flera
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (27)