Havsbaserad vindkraft i ytterskärgården

Motion 2021/22:3428 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vindkraft endast bör etableras på sådant sätt att det sker med lokal acceptans och utan negativ inverkan på närmiljön och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige måste satsa mer på kärnkraft för att säkerställa en robust och ren elproduktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns långt gångna planer på att etablera havsbaserad vindkraft i Stockholms yttre skärgård. Detta skulle få stora negativa konsekvenser för skärgårdsmiljön. Kraftiga ljud som stör djurlivet och vingar som dödar sjöfågeln, som redan har minskat de senaste tjugo åren.

För att säkerställa elförsörjningen nu och i framtiden bör istället Sverige satsa mer på kärnkraft. Tillsammans med vattenkraften är kärnkraften ett planerbart kraftslag som kan leverera ren el på dygnets alla timmar oberoende vädret. Det ger dessutom en stabilitet som är nödvändig för att elsystemet ska fungera.

Kjell Jansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)