Hatbrott på Migrationsverkets förläggningar

Motion 2005/06:Sf376 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall vidta åtgärder som innebär att de måste ta hänsyn till asylsökande HBT-personers integritet och behov av skydd vad gäller boendet eftersom de riskerar att utsättas för hatbrott.

Hatbrott riktade mot asylsökande

I mer än ett 70-tal länder är homosexuella handlingar förbjudna eller belagda med dödsstraff. Asylsökande HBT-personer riskerar att utsättas för hatbrott även efter att de anlänt till Sverige. De särskilda problem som drabbar transpersoner osynliggörs ofta. Transpersoner är särskilt utsatta eftersom de inte alltid kan dölja sin upplevda könsidentitet på samma sätt som homosexuella och bisexuella kan dölja sin sexuella läggning. Transpersoner skyddas inte av brottsbalkens bestämmelse om hatbrott eftersom kränkningar på grund av könsidentitet inte omfattas. Eftersom det finns både transpersoner och andra HBT-personer som söker asyl i Sverige innebär det att det förekommer s.k. hatbrott även på Migrationsverkets förläggningar. En person som utsatts för kränkningar på grund av sin sexuella läggning på någon av Migrationsverkets förläggningar får ofta problem med att byta boende. Det är inte acceptabelt att en person som flytt från förföljelse och kränkningar på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet ska tvingas utstå samma typ av behandling som i ursprungslandet men inom ramen för den svenska myndighetens boende. Regeringen bör därför ge direktiv till Migrationsverket som innebär att de måste ta hänsyn till asylsökande HBT-personers integritet och behov av skydd vad gäller boendet eftersom de riskerar att utsättas för hatbrott.

Stockholm den 1 oktober 2005

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)