Hästnäringens långsiktiga förutsättningar

Motion 2014/15:1313 av Daniel Bäckström och Per Åsling (C)

av Daniel Bäckström och Per Åsling (C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hästnäringens långsiktiga förutsättningar.

Motivering

Travet är en av Sveriges största publiksporter som är fördelat på 33 tävlingsbanor med 1,3 miljoner besökare på över 900 tävlingsarrangemang per år. Travsporten är också en stor del av hästnäringen med 18000 travhästar i träning. Förutsättningarna på spelmarknaden har senare år förändrats och omsättningen har minskat, vilket innebär försämrade villkor för hästägare, sportens utövare och neddragningar på Sveriges travbanor. 

Det svenska spelmonopolet fungerar inte och utländska oreglerade aktörer tar en allt större del av den svenska spelmarknaden. De reglerade svenska spelbolagen utsätts för osund konkurrens av aktörer som varken betalar skatt i Sverige eller behöver hålla sig till det svenska regelverket. Spelpolitiken står inför stora förändringar och det måste till lösningar som gör att ansvar och konkurrens sker på lika villkor.

ATG, Aktiebolaget Trav & Galopp, är en av dagens reglerade aktörer med tillstånd att bedriva spel, men genererar även medel till den svenska hästnäringen då bolagets hela överskott återförs till trav- och galoppsporten och den svenska hästnäringen som sysselsätter 30 000 människor. Hästnäringen har vuxit och utvecklats genom åren tack vare finansieringen genom ATG och är i dagsläget ett av jordbrukets och landsbygdens viktigaste djurslag. Samhällsekonomiskt omsätter näringen totalt 48 miljarder kronor där nya yrken och tjänster växer fram vilket också utvecklar småföretagandet i hela landet.

EU-kommissionen drar nu Sverige inför EU-domstolen och det är en tidsfråga innan Sverige liksom övriga EU-länder inrättar ett licenssystem som utjämnar spelreglerna. Vid ett inrättande av licenssystem är det viktigt att ATG ges möjlighet att konkurrera med andra spelprodukter och att bolagets överskott fortsatt återförs till trav- och galoppsporten.

I samband med inrättandet av licenssystem inom spelmarknaden behöver hästnäringens långsiktiga förutsättningar utredas.

.

Daniel Bäckström (C)

Per Åsling (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)