Hästar i trafiken

Motion 2017/18:82 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagstiftning kring hästar i trafiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När man ger sig ut med sin häst i trafiken finns det flera viktiga saker att tänka på. Om man exempelvis leder eller rider en häst på allmän väg gäller allmänna trafikregler. När det gäller reflexer och belysning på själva hästen när den vistas på allmän väg finns det inga särskilda krav utan endast rekommendationer. Enligt min mening ska det vara en självklarhet att använda reflex på sin häst när man är ute på allmän väg. Det bör lagstadgas att det skall finnas fungerande reflex och belysning när man vistas på allmän väg med häst i mörker. Med modern teknik med energieffektiva LED-belysningar är det en enkel åtgärd att anordna belysning. Lämpligt är att Transportstyrelsen tar fram regelverk som ska gälla likvärdigt regler för cyklister, för allas säkerhet.

 

Sara-Lena Bjälkö (SD)

 

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-18 Granskad: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)