Hårdare straff för langning av alkohol till barn

Motion 2011/12:So203 av Hans Hoff (S)

av Hans Hoff (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om langning av alkohol till minderåriga.

Motivering

I Sverige är det olagligt att sälja, köpa ut eller ge bort starköl, vin och sprit till personer under 20 år. Ändå vet många tonåringar hur man kommer i kontakt med en vuxen person som är villig att köpa ut och langa alkoholhaltiga drycker. Försäljningen sker till exempel från garage, bakluckan på bilar eller direkt hem till dörren. Langning av alkohol har många negativa följder. Brott bland ungdomar som misshandel och skadegörelse begås ofta under alkoholpåverkan. Risken att utsättas för brott är också betydligt större för den som är berusad. Handeln drivs av både kriminella nätverk och privatpersoner och langarna tar ingen hänsyn till att de säljer stark sprit till en minderårig. Det nuvarande straffet för langning är böter eller fängelse i upp till två år, vid grova brott upp till fyra år. Detta är inte tillräckligt. Påföljden för langning av alkohol till minderåriga bör höjas och polisen bör prioritera denna typ av brott.

Stockholm den 22 september 2011

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare