Hårdare krav på offentliga upphandlingar att följa svenska lagkrav

Motion 2019/20:1022 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ställa krav på myndigheter och andra offentliga upphandlingar på att maten som upphandlas uppfyller svensk lagstiftning för matproduktion och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges bönder lever under en hård lagstiftning som ofta medför fördyrande omkostnader.

Det är då inte rimligt att myndigheter eller andra offentliga upphandlingar kan upphandla mat som hade varit straffbart för Sveriges bönder att producera i Sverige.

Därför är det fullt rimligt att alla offentliga upphandlingar av mat som våra myndig­heter eller andra offentliga upphandlingar gör till våra skolor, äldreboenden, sjukhus m.m. verkligen ställer samma höga krav på maten och att kraven motsvarar och uppfyller svensk lagstiftning för matproduktion.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)