Hantverkskunnandets status och bevarande

Motion 2015/16:479 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en handlingsplan för hur vi kan säkra att Sverige utbildar fler hantverkare och hur vi får fram fler hantverksutbildningar, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Årligen avläggs 60 000 gesällbrev i Polen och 160 000 i Tyskland. Men i Sverige har vi inte alls den traditionen och omfattningen av utfärda gesällbrev. Vi vet också att Sveriges hantverksbranscher står inför ett omfattande generationsskifte.  Medelåldern bland de yrkesverksamma hantverkarna är hög och pensionsavgångarna kommer inom en snar framtid att medföra stora behov av nyutbildad arbetskraft. Detta riskerar inte bara att vi i framtiden får yrken som helt dör ut, det riskerar också statusen inom hantverkskunnandet.

Genom att vi under alliansregeringens tid har satsat mycket på lärlingsutbildningar så motverkas detta delvis, men inte fullt tillräckligt.

Detta sker parallellt med många som kommer hit från andra länder har unika kunskaper inom just hantverk, men där vi har mycket kvar att önska när det gäller validering av yrkeskunskaper från andra länder.

Det är både angeläget och viktig att vi som land arbetar för att förbättra förutsättningarna för hantverket och hantverksföretagandet och dess bevarande. Därför bör vi skyndsamt verka för hantverkskunnandets status och bevarande.

Lotta Finstorp (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-01 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)