Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Hantering av kontanter som betalningsmedel

Motion 2021/22:3054 av Kjell Jansson (M)

av Kjell Jansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att de företag som inte tar emot kontanter bör erläggas med en avgift och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Betalning med kontanter minskar kraftigt. Sverige är det land i EU vars invånare betalar med kort eller Swish mest. Under de senaste tio åren har andelen som betalar med kontanter fallit från runt 40 procent till under 10 procent, och kontanter används nu främst av äldre personer (Riksbanken). Denna utveckling understödjs av bankerna som vill att människor betalar med kort, vilket gör att de får provision på alla köp. I exempelvis Tyskland är fallet det motsatta - där värnar man om kontanterna.

Detta är en säkerhetsfråga såväl som en fråga om valfrihet. Framför allt påverkar det äldre som fortfarande använder kontanter i större utsträckning, och som kanske upplever digitaliseringen som svår att hänga med i. Kontanter behövs därtill vid eventuell kris i samhället.

Människor bör få behålla sin valfrihet vad gäller betalmetod. Mot denna bakgrund bör man se över om de affärer som vägrar ta emot kontanter bör erläggas med en avgift. Kunden måste själv få avgöra vad den önskar betala med.

Kjell Jansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)