Handsfree i bil

Motion 2008/09:T228 av Ulla Löfgren och Inger René (m)

av Ulla Löfgren och Inger René (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om handsfree-utrustning i bilar.

Motivering

Den tekniska utvecklingen går ständigt framåt och teknisk utrustning blir dessutom hela tiden billigare. Man erbjuds i dag handsfree-set till bilar från 350 kronor och uppåt. Ekonomiska skäl är därför inte en anledning att avstå från denna typ av säkerhetsutrustning. I många länder har man lagstiftat om att handsfree måste användas om man pratar i mobilen i sitt fordon under körning. Det är visserligen inte vetenskapligt bevisat att olyckorna skulle minska med handsfree, men en liten gissning om att så är fallet skulle man nog våga sig på. Förmodligen kommer handsfree som standard i nya bilar, då fler och fler länder lagstiftar om det. Därmed löser man kanske frågan för nya bilar i trafiken, men de äldre bilarna utgör trots allt majoriteten i den totala fordonsflottan i Sverige. Av den anledningen tycker vi att Sverige skall göra som många andra länder, lagstifta om handsfree i bil.

Stockholm den 25 september 2008

Ulla Löfgren (m)

Inger René (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)