Handläggningstider för patentsökning

Motion 2014/15:362 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av handläggningstiderna hos Patent- och registreringsverket.

Motivering

Innovationer och nya idéer och lösningar är grundläggande för vår tillväxt och utveckling. Världen vi lever i förändras allt snabbare och det blir därför viktigare med ständig förnyelse. Det är därför fundamentalt att Sverige är ett land där forskare och uppfinnare får möjlighet att verka och har de förutsättningar som behövs för att utveckla och satsa på sina idéer.

Den statliga myndigheten Vinnova stödjer innovation och nytänkande ekonomiskt och främjar att företagen satsar på just det. Under 2013 betalade Vinnova ut cirka 2,38 miljarder kronor fördelade på 2 412 projekt.

En viktig aspekt gällande innovationer och nya lösningar är patent. Ansökningar om patent hanteras idag av Patent- och registreringsverket. Enligt PRV:s information till patentsökare framgår att besked om ifall ansökan beviljas eller ej ska lämnas inom sex månader. Idag finns dock uppgifter som tyder på att det kan dröja upp till fjorton månader för en person som ansökt om patent att få besked. En så lång handläggningstid utgör ett hinder för att många innovationer ska bli verklighet och gör att Sverige hamnar på efterkälken i förhållande till andra länder.

.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-05 Granskad: 2014-11-05 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)