Hälsosam livsmedelspolitik

Motion 2005/06:MJ530 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Hälsosamma livsmedel 5

3.1 Att grundlägga goda matvanor 5

3.1.1 Mindre socker i barnmat 5

3.1.2 Hemkunskapsundervisningen 5

3.1.3 Skolmatens roll 6

3.1.4 Opinionsbildning riktad mot barn 6

3.2 Politiska styrmedel 7

3.3 Forskning och utveckling 7

3.4 Functional food 8

4 Säkra livsmedel 9

4.1 Richterskala för matlarm 9

4.2 Säker kontroll av livsmedel 10

4.3 Salmonellakontroll av importerat kött 10

4.4 Genetiskt modifierade livsmedel 11

4.5 Beredskap inför storskaliga hot mot livsmedelsförsörjningen 11

4.5.1 Terrorangrepp 11

4.5.2 Antibiotikaresistenta bakterier 12

4.5.3 Epidemier bland djur 12

4.5.4 Smittspridning från djur till människa 12

4.5.5 Sveriges
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)