Hälsosam livsmedelspolitik

Motion 2004/05:MJ499 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

2004/05:MJ499

av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Hälsosam livsmedelspolitik

1

Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 1

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Hälsosamma livsmedel 4

3.1 Grundläggning av goda matvanor 4

3.1.1 Mindre socker i barnmat 4

3.1.2 Hemkunskapsundervisningen 4

3.1.3 Skolmatens roll 4

3.1.4 Opinionsbildning riktad mot barn 5

3.2 Politiska styrmedel 5

3.3 Samarbete inom EU 6

3.4 Forskning och utveckling 6

3.5 Functional food 7

4 Säkra livsmedel 8

4.1 Richterskala för matlarm 9

4.2 Säker kontroll av livsmedel 9

4.3 Salmonellakontroll av importerat kött 9

4.4 Genetiskt modifierade livsmedel 10

4.5 Livsmedelstillsyn 10

5 Konsumentmakt 10

5.1 Märkning av livsmedel 11

5.1.1 Ursprungsmärkning 12

5.1.2 Märkning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)