Hållbart skogsbruk för biologisk mångfald och klimatet

Motion 2022/23:1246 av Kajsa Fredholm m.fl. (V)

av Kajsa Fredholm m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:1246

av Kajsa Fredholm m.fl. (V)

Hållbart skogsbruk för biologisk mångfald och klimatet

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Levande skogar med hög klimatnytta

3.1Fördubbla den naturliga kolsänkan i Sverige

3.2Skapa ekonomiska incitament för privata skogsägare att stärka kolinlagringen

3.3Inför styrmedel och incitament för att främja landskapsplanering för hållbart uttag av råvaror

3.4Kalhyggesbruket är inte hållbart

3.4.1Begränsa storlek på kalhyggen

3.4.2Inför målsättning för ökad andel kalhyggesfritt skogsbruk

3.4.3Inför omställningsstöd för kalhyggesfritt skogsbruk

3.4.4Fasa ut kalhyggesbruket

3.5Inför tydligare reglering av det intensiva skogsbruket för att stärka miljöhänsynen

3.6Effektiva
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)