Gymnasieskolan och arbetsmarknadspolitiken på regional nivå

Motion 2015/16:746 av Rasmus Ling (MP)

av Rasmus Ling (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ansvaret för gymnasieskolan bör föras över från kommunerna till regionerna och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ansvaret för arbetsmarknadspolitiken bör föras över från staten till regionerna och tillkännager detta för regeringen.

 

Bakgrund
Det pågår en regionalisering av Sverige. Sedan Skåne och Västra Götaland i slutet av 1990-talet fick regionstatus med utvidgat regionalt utvecklingsuppdrag på försök, så har det blivit permanent och flera före detta landsting har kommit efter. Ansvarskommittén la fram sin utredning 2008, men tyvärr så hände ingenting med förslagen om att skapa större och kraftfullare regioner. Emellertid så har den nuvarande regeringen återigen tagit upp frågan, vilket är mycket glädjande.

Kraftfulla regioner med beslutskraft ger bättre resultat och förankring
Det finns flera potentiella fördelar med att inrätta större regioner i Sverige. Med större befolkningsunderlag så förbättras den ekonomiska styrkan, och det underlättar att få en sammanhållen planering kring framtida sjukvård och kollektivtrafik. Med större kraft, så ökar också möjligheten att få till ett större regionalt självstyre. Något som är bra ur både effektivitets- och demokratisynpunkt.

Ökade befogenheter på regional nivå
Det vore önskvärt att ytterligare lägga till kompetenser på den regionala nivån. Att förlägga ansvaret på gymnasieskolan och vuxenutbildningen från kommunerna till regionerna vore ett sådant steg. Samtidigt kan en stor del av den statliga arbetsmarknadspolitiken decentraliseras till regionerna. Då får vi regioner med ansvar för infrastruktur, arbetsmarknadspolitik och gymnasial utbildning på samma politiska nivå.

Dessa delar bör ingå i den utredning som statsrådet Ardalan Shekarabi har tillsatt.

Rasmus Ling (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)