Grundskolan

Motion 2013/14:Ub396 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

av Rossana Dinamarca m.fl. (V)
Motion till riksdagen

2013/14:Ub396

av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Grundskolan

V522

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Vinster i fristående skolor 3

3.1 Friskolekommitténs förslag är otillräckliga 3

3.1.1 Ägarformen hos aktiebolag på skolområdet 4

3.1.2 Kommunernas inflytande över etablering av friskolor 4

3.1.3 Frågan om reglering av bolagsverksamhetens syfte 5

3.2 Avknoppade skolor 5

3.3 Ändrat regelverk vid ansökningar om att starta fristående skolor 6

3.3.1 Stopplag 6

3.3.2 Avgift för ansökan 7

3.3.3 Kommunernas yttranden till Skolinspektionen 7

3.4 Möjlighet att omedelbart stänga en skola 7

3.5 Behovsstyrd resursfördelning 8

4 Bristen på likvärdighet i skolan 9

4.1 RUT-avdrag för läxhjälp 9

4.2 Återinför
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)