Grundskolan

Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning

Kristdemokraterna vill att varje svensk skola ska utvecklas till en skola som lärare och elever kan känna sig stolta över, där alla känner sig trygga och respekterade och där varje elev får möjlighet att utvecklas till toppen av sin förmåga. Det ska vara en skola som präglas av mångfald och nytänkande och som ger eleverna de nödvändiga verktygen för att möta samhällets krav. Politiska beslut kan aldrig ensamt åstadkomma denna förändring men de kan ge engagerade och duktiga lärare och skolledare stöd att genomföra en förändring. Därför vill Kristdemokraterna bl.a.:

Stärka värdegrundsarbetet i skolan. Etiska samtal ska förekomma varje dag så att alla elever får med sig en tydlig rättkänsla och en trygghet i vad som är rätt och fel.

Betona att skolans viktigaste
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (47)