Grundlagsskydd för äganderätten

Motion 2021/22:580 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyddet för äganderätten bör stärkas i grundlagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Äganderätten är av central betydelse för en liberal demokrati som Sverige och en förutsättning för frihet och marknadsekonomi. Det finns skrivningar i grundlagen som rör skyddet för äganderätten men dessa skulle behöva förtydligas ytterligare. Även om äganderätten som princip inte kan upplevas som hotad i dagens Sverige skulle ett starkare skydd för äganderätten i grundlagen vara principiellt viktigt.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)