Grön arbetsmarknadspolitik

Motion 2009/10:A307 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2009/10:A307

av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Grön arbetsmarknadspolitik

mp301

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 3

3 Inledning 7

4 Den svenska modellen 7

5 De nya jobben – miljö- och klimatsmarta jobb 9

6 Förändrad arbetsmarknad 10

7 Jämställd arbetsmarknad 10

7.1 Bryt den könsuppdelade arbetsmarknaden 10

7.2 Jämställda löner 11

7.3 Jämställdhetsplaner och lönekartläggningar 12

8 Socialt företagande 12

9 Lika rätt till arbetsmarknaden – och i arbetslivet 13

9.1 Strukturell diskriminering 13

9.2 Hbt-personer 14

9.3 Etnicitet 15

9.4 Funktionsnedsättning 15

10 Arbetstid – heltid och deltid 16

10.1 Flexibel livsarbetstid 16

10.2 En paus i arbetslivet 17

10.3 Inflytande över den egna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (41)