Granska polisutbildningens kvalitet

Motion 2019/20:2807 av Roger Haddad (L)

av Roger Haddad (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nationellt granska kvaliteten vid de lärosäten som bedriver polisutbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den nationella polisutbildningen är en av våra viktigaste utbildningar, den antar efter en noggrann procedur de bäst lämpade för att bli framtidens poliser. Med tanke på yrkets uppdrag och kopplingen till säkerhet, trygghet och våldsmonopol är det oerhört viktigt att staten ser till att utbildningen återkommande granskas nationellt och externt, dvs inte av någon enskild polis inom Polismyndigheten eller den som beställer upplägget. Polisutbildningen har inte tidigare granskats på detta sätt trots att den sedan länge bedrivs som en uppdragsutbildning inom ramen för de akademiska institutionerna. Det är också anledningen till varför inte polisutbildningen omfattas av de kvalitetsgranskningar som Universitetskanslersämbetet genomför. Med tanke på att staten avsätter hundratals miljoner för detta ändamål samt att den sittande regeringen återkommande både sänkt kraven samt fortsatt expandera antalet utbildningsplatser är det än mer angeläget att följa upp kvaliteten vid landets polisutbildningar.

Roger Haddad (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)