Göra ekologiska produkter tillgängliga för fler

Motion 2019/20:1231 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra ekologiska produkter tillgängliga för fler och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att äta och leva giftfritt samt ta hänsyn till miljön får inte vara en klassfråga. Att välja ekologiska produkter har idag tyvärr blivit en klassfråga eftersom priset på ekologiska produkter ofta är högre.

Ekologiska produkter innehåller oftast väsentligt mindre gifter och kemikalier än icke ekologiska produkter. Det är både bättre för människors hälsa och för naturens biologiska mångfald. Det gör att de flesta personer gärna väljer ekologiska produkter istället för icke ekologiska.

Eftersom priset för ekologiska produkter ofta är högre gör det att alla inte hår råd att köpa ekologiskt på grund av ekonomiska skäl. Personer tvingas därmed att köpa pro­dukter som är sämre både för hälsan och för miljön på grund av kostnadsskäl.

Det är naturligtvis inte acceptabelt. Därför bör regeringen se över möjligheten att på något sätt subventionera ekologiska produkter för att tillgängliggöra dem för fler.

Idag importeras många ekologiska produkter, vilket ofta kan vara skadligt för miljön. Genom att skapa en ökad efterfrågan på ekologiska produkter skulle även fler lokala producenter i Sverige kunna öka eller starta upp ny produktion.

 

 

Magnus Manhammar (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)