Gör utbildning avdragsgillt

Motion 2018/19:2013 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra kompetenshöjande utbildning avdragsgill för enskilda individer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att människor investerar i sin egen kompetens stärker Sverige som kunskapsland, minskar risken för arbetslöshet och möjliggör för människor att göra livsval och lönekarriär. I Sverige värdesätts kompetensutveckling, och vi har idag ett avgiftsfritt utbildningsväsende och en välutbyggd kommunal vuxenutbildning. Likväl låter vi skatteeffekter uppstå som gör det olönsamt för enskilda individer att kompetensutveck­las.

Mycket av den kompetensutveckling för vuxna som sker idag sker utanför det offentliga utbildningssystemet. Utbildningsaktörer av hög kvalitet köps in av företag och andra arbetsgivare för att kompetensutveckla sin personal. Denna utbildning är ej att anse som grund för förmånsbeskattning. Om en enskild individ vill köpa sig en plats på en liknande utbildning och bekosta det själv tvingas dock göra så på beskattade pengar. Detta medför att arbetsgivaren avgör vilka utbildningar man som enskild har möjlighet att delta på, vilket hämmar möjligheten att kompetens förstärka sig själv som individ. Om kompetenshöjande utbildning vore avdragsgillt även för privatpersoner skulle det dock bli fullt möjligt att tillgodogöra sig med kompetenshöjande insatser.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra kompetenshöjande utbildning avdragsgillt för enskilda individer.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)