Gör det möjligt att skriva av utbildning

Motion 2018/19:2004 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna att göra kompetenshöjande utbildning av personal avskrivningsbar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att utveckla nya tekniker och rutiner, investera i nya processer och maskiner samt ständig kompetenshöjning av personal lägger grunden för att utveckla konkurrens­kraften för svenska företag. Svenska företag har historiskt sett varit både innovativa och skickliga med att implementera nya verktyg för att ständigt höja sin produktivitet. Detta handlar ytterst om strategiska beslut fattade av företagsledningar. Dessa beslut är dock påverkade av de politiska regelverk som finns i Sverige.

Idag är det avskrivningsbart för företag att köpa in nya maskiner. Detta möjliggör för företag att investera i maskiner och processer som sedan kommer göra nytta under många år. Samtidigt är det i Sverige inte avskrivningsbart för företag att investera i utbildning av sin egen personal. Vid inköp av en ny maskin är alltså maskinen avskrivningsbar, medan utbildningen för att använda samma maskin inte är det. Detta medför att medan maskiner kan ses som investeringar så blir utbildning, bokförings­mässigt, alltid en kostnad. För att möjliggöra för företag att investera i kompetens­utveckling av personal bör därför utbildning bli avskrivningsbart.

Men anledning av ovan bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening att man bör se över förutsättningarna att göra kompetenshöjande utbildning av personal avskrivningsbar för företag.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)